שתיל לא-אדמה צ'ילי יכול למנוע מחלות קרקע בתפו
Mar 02, 2016

שתיל ומורכבותם הוא בעיקר ילדים צלחת ללא אדמה והדשן תינוקיה, אבל עם כבול, ורמיקוליט מעורב עם 3:1 כמו מצע גידול.

מעורב טוב של משתלת מטריקס נטען לתוך חדר הילדים הדיסק בתוך יהיו מרובות עם מטריקס משתלה של משתלת דיסק בעם בסיס, שאנג הוסיף עץ, מעט נאלץ למטה, בשל בכוח העליון חור בכל משתלה יש הסדר של בור, ואז פלפל זרע VOD יו משתלה חור בתוך, כל חור בתוך שידור 2 ~ דגן 4, שידור Hou מעל כיסוי עלוקה אבן , שעושה, משתלה דיסק שטוח ליישר, ואז עם מזלף שפכו ברגע חדיר. כיסוי פלסטיק, יריעות ב שתיל, מחזיק לחות, לקדם נביטה. לאחר הסרת שתיל הופעתה של יריעות פלסטיק, לאחר שתילים של צ'י על פי דרישות שונות של כל חור 1 ~ 2 עץ שתילים.