הבצורת במשתני מחיר של הונאן צ'ילי
Mar 02, 2016

חקלאים פוקודה כתב כמה דוכני ירקות, מצאתי כמה מתמחה הונאן דוכני ירקות. לעומת המחירים כמה ימים לפני, לא התגלתה צף על מחירי הירקות האלה.

האיכר אמר, הירקות של הונאן הם למכירה הכלים העונה עכשיו בשוק, כולל גזר גמדי, כרוב מוס, טארו הזנים הם בסיסיים החממה, אז המחירים בטווח הקצר שם יהיה ללא שינויים משמעותיים.

כתב חקירות הבאים הלך לשוק bujinong, מצא כי למרות מגוון ירקות, אבל אף אחד בעמודת המקור לרכוש ירקות של הונאן.