מה גורם צ'ילי שתילים ממוות?
Mar 02, 2016

סערה בסדר במבט ראשון, חום הקיץ מת של שתיל פלפל, הגשמים הכבדים במבט ראשון בסדר, אור טמפרטורה, דיות חריפה, בגלל האדמה הרוויה של החמצן, ספיגת השורש לתפקד התחתון, קליטת מים מהר יותר דיות אובדן מים, מציג כמישה, לרמות הנקרא מוות. בתחילה, בבוקר או בלילה, עקב טמפרטורה, אוויר בטמפרטורה, צמצום דיות, צמח חזרו לשגרה. אם 4-5 ימים לאחר מכן, צמחים מתים עדיין לא חזרה לשגרה, עד ה מת שורשים, התברר שתיל פלפל מת.